Text Size
  • IMG 3509a
  • IMG 3384a header
  • IMG 3444a
  • Header 2
  • Header 1
  • De Kring
  • Foto's
  • Artikelen

Kring van Volière Vogelhouders (KvVV)

Wij zijn "DE" club voor volière vogelhouders met vogels van diverse pluimage. Bij ons vindt u gelijkgestemde vogelliefhebbers met het doel van elkaar te leren in een prettige sfeer. In de volières van onze leden treffen we prachtvinken uit vrijwel alle werelddelen, insecten en/of vruchteneters, Europese cultuurvogels, kromsnavels en kleine hoenderachtige zoals o.a. kwartels.

Artikelen

Op deze site staan een groot aantal artikelen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de artikelen op regelmatige basis worden aangevuld. Een ieder die een bijdrage wil leveren kan zijn artikel opsturen naar de redactie. Zie onder aan de homepage voor de contactinformatie. Heeft U op-/aanmerkingen of een aanvulling op een artikel horen wij dit ook graag.

Kijk onder de menuknop 'artikelen' voor de verschillende categorieën.

Bruinborstrietvink

Lonchura castaneothorax

De Bruinborstrietvink is een vogeltje uit de familie van de prachtvinken (Estrildidae). Het kopje en nek zijn bruin met wat grijs. De kin en het bovenste deel van de keel is bruinzwart, de borst is kastanjebruin met daaronder een donkere streep, de buik is wit. Rug en de vleugels zijn kastanjebruin, met daaronder donkere streepjes en de staart is geelbruin.Het vrouwtje is vrijwel gelijk aan het mannetje. Soms is de kruin van de man iets lichter grijs, de zwarte borstband wat breder en het geel van de buik wat lichter van kleur. Het verschil kan je zien, wanneer man en pop naast elkaar zitten. De totale lengte van kop tot puntje van de staart is 11 centimeter.

Spijsverteringstelsel van vogels

Slokdarm en Krop
Vogels kunnen in de bek geen voedsel fijn malen, omdat zij geen tanden en kiezen hebben. De meeste vogels bezitten wel speekselklieren om het voedsel gemakkelijker door de slokdarm te laten glijden. (Bij veel watervogels is dit echter niet het geval) Om het voedsel toch gemakkelijk door de slokdarm te krijgen zijn er wel bij alle vogels slijmklieren aanwezig in de slokdarm. Met peristaltische bewegingen wordt het voedsel naar de krop “gebracht”. Deze bevindt zich ongeveer waar de nek in de romp overgaat.

Blauwe eieren

Waarom leggen sommige vogelsoorten helder blauwe eieren?

Vogeleieren hebben hun kleuren en spikkelpatronen niet voor niets, denken Golo Maurer en collega’s. Dankzij de kleurstoffen op de eischaal kan de juiste hoeveelheid daglicht van de juiste kleur het embryo bereiken.

Wetgeving m.b.t. kooi- en volierevogels

De laatste jaren zijn er veel partijen actief die het welzijn van dieren hoog hebben zitten. Dit raakt ook onze hobby: het houden van vogels. Iedereen heeft er zijn eigen invulling aan gegeven en handelt naar wat hem of haar goed dunkt. Zo is deze groep gericht op vogels in de volières, (dit is ook vanuit welzijn). Aangezien er ook vanuit de vogelhobby naar is gekeken wat dit precies inhoudt dacht ik, ik probeer eens hier een kleine begrijpelijke samenvatting van te maken. Zo staat er altijd: "Elke burger wordt geacht de wet te kennen". Maar weten we wat er staat? Vaak is het maar een samenhangsel van moeilijke woorden!

Papegaai of parkiet

De parkieten, kaketoes, Ara’s, Lorie’s, papegaaien vallen allemaal onder de familie papegaaien. Het verschil tussen een parkiet en een papegaai is meer taalkundig dan biologisch. Biologisch behoren ze allemaal tot dezelfde soort en is het onderscheidt willekeurig. Wil je bepalen wat een parkiet of papegaai is naar de hand van de lengte van de staart, dan zouden Ara's parkieten zijn. Wil je de grote van de vogel als maatstaf nemen dan zijn Forpussen parkieten. Ook wordt het verschil in verschillende talen anders gelegd zo noemen wij de Berg parkiet een parkiet maar de Australiërs noemen hem Regent parrot. De Ara is een aparte soort net als de Kaketoe maar in een aantal boeken staat geschreven dat de Ara de grootste parkiet ter wereld is!

Zwarte stip bij kanaries en Cultuurvogels

Een nachtmerrie voor elke kanarie en cultuurvogel kweker die er mee te maken krijgt! Wanneer de jongen een tot twee dagen oud zijn, kan je al een enigszins verzonken klein donker vlekje aan de linkerzijde van het bovenste buikgedeelte, juist voor het borstbeen zien.(niet bij alle jongen is dat in het begin duidelijk te zien). De jongen lijken kleiner te worden alsof ze verdrogen,rond het donkere vlekje lijkt het als het ware te gaan "rotten". De jongen zijn meestal na een paar dagen al dood. De pop zal in de meeste gevallen, deze jongen niet meer voeren, al zijn ze in begin net zo levendig als de andere jongen in het nestje. Slechts een enkele keer komt het voor, dat wanneer de pop erg goed blijft voeren, de jongen die in mindere mate zijn besmet, het toch redden.

Zieke vogels

HERKENNEN
Het herkennen van een zieke vogel is niet eenvoudig omdat een zieke vogel nooit zal laten zien dat hij ziek is. Dit klink misschien raar maar in de natuur zou een dergelijke vogel direct ten prooi vallen aan zijn natuurlijke vijanden. Pas op het aller laatste moment als de vogel al erg ziek is kunt u pas zien dat er iets aan de hand is.

Vogels in de rui

Het ruiproces bij vogels is een ingewikkeld gebeuren waar zeker nog niet alle feiten van bekend en onderzocht zijn. Wel weet men dat een aantal factoren een zeer belangrijke rol spelen.
Dat zijn;
1) weefsel dat de veren vormt
2) hormonen
3) omgeving.
De factoren hebben invloed op het ruiproces. Ik zal ze hierna een voor een bespreken.

Tips Roy Naus (deel 2)

Planten voor buiten de volière.
Veel planten,struiken en bomen trekken insecten zoals bladluizen, vlinders e.d. aan. Door veel vogelsoorten zoals insecteneters worden deze graag gegeten, en (zeker in de broedperiode) is het ook een goede aanvulling als dierlijk eiwit voor zaadeters en hun jongen.

Tips Roy Naus

Dit zijn een aantal tips en ervaringen die ik de afgelopen jaren geleerd heb.

Tip 1
In de winter kun je beter sneeuw geven dan water want dat bevriest toch. Vogels in de vrije natuur eten namelijk ook sneeuw.

Gebruik van citroenzuur in water en voeding

Bacteriën schimmels en gisten komen overal in de omgeving voor. En zo hoort dat ook. De meeste van deze kiemen zijn niet ziekteverwekkend. En degenen die wel ziekteverwekkend zijn komen vaak in een dusdanig lage concentratie voor, dat de vogel er geen last van heeft. Deze ziektekiemen houden wel de afweer van de vogel op peil. Drinkwater is een van de belangrijkste besmettingsbronnen voor een vogel. Het water in het drinkbakje heeft een aangename (kamer-)temperatuur en bevat vaak ook nog wat restjes voer die via de snavel van de vogel in het water terecht zijn gekomen. Dit is een ideale voedingsbodem voor bacteriën, schimmels en gisten. Maar ook in fruit en vochtig eivoer kunnen bacterien gisten en schimmels zich makkelijk vermenigvuldigen. Als de concentratie ziektekiemen te hoog wordt, is de afweer van de vogel niet sterk genoeg meer om de infectie tegen te houden. Citroenzuur kan de groei van bacteriën, gisten en schimmels vertragen waardoor de afweer van de vogel een betere kans krijgt.